Ändrad arbetstid under arbete med markförstärkning

NCC, som arbetar med markförstärkningar med Kc-pelare på tomten vid det nuvarande reningsverket, har bestämt sig för att ändra arbetstiden. Från och med måndag 20 februari kommer man avsluta det dagliga arbetet måndag-fredag klockan 20.00 istället för som tidigare 22.00. Allt för att störa de boende i området så lite som möjligt.