Fördjupande artiklar av våra experter

Forskning och framsteg

Vi strävar ständigt efter att förbättra våra processer för att gynna både miljön och ekonomin. Forskning och utveckling är nyckeln till att nå våra mål och ligga i framkant inom avloppsbehandlingstekniken.

Forskning och framsteg

Miljö och hållbarhet

För dig som vill veta mer om miljötillstånd för nuvarande verksamhet och utbyggnader av Margretelunds avloppsreningsverk.

Miljö och hållbarhet

Teknik

För dig som vill veta mer om teknikerna bakom det nya reningsverket i Margretelund.

Teknik

Österåker och Vaxholms framtida avloppsrening

Vi möjliggör hållbara samhällen. Det nya reningsverket i Margretelund, som är Roslagsvattens största projekt, ska vara ett av Sveriges mest hållbara avloppsreningsverk. Ett verk som är en självklar och integrerad del av den levande skärgården – högteknologiskt och extremvädersäkert. Med respekt för människor och miljö, med teknik för att möta framtiden och grundat i Roslagens natur, kultur och historia. Byggt för våra barnbarn.

Fördjupad information om projektet