Bakgrund om projektet

För att möta framtiden med utökad reningskapacitet och säkerställa en hållbar avloppsvattenrening i Österåker kommun och Vaxholms stad, har Roslagsvatten beslutat att bygga ett nytt, modernt avloppsreningsverk. 2023 inleddes bygget av det nya reningsverket i Margretelund.

Den svenska VA-infrastrukturen står inför nödvändiga och omfattande uppgraderingar. Roslagsvatten har proaktivt valt att leda utvecklingen med ny teknik för att förverkliga övergången till en mer hållbar framtid. Ambitionen är att visa upp reningsverket och dela med sig av erfarenheter som andra kommuner kan ha nytta av i sitt utvecklingsarbete.

Roslagsvatten strävar efter att det nya reningsverket ska bli klimatneutralt. Förutom att reningsverket bidrar till miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet stärker det även redundans inom avloppsrening.

Reningsverket använder sig av ledande teknik där avloppsvattnet renas i en membranbioreaktor (MBR). Det avskilda slammet avvattnas, torkas och pyrolyseras, vilket ger den klimatvänliga slutprodukten biokol.

Byggstart: november 2023

Provdrift: december 2027

Kapacitet: 57 000 pe (personekvivalenter) renat avloppsvatten i den första etappen. Det finns möjlighet att öka kapaciteten i verket, tänkbart är två utbyggnadsetapper till motsvarande 93 000 pe respektive 125 000 pe, där den senare skulle tillgodose en belastning som är estimerad att inträffa omkring år 2050. Kapacitetsutökningar kräver nya miljötillstånd.

Byggentreprenör: NCC.