Framsteg i Slambehandling

Slambehandling står inför utmaningar när det gäller att återföra fosfor från avloppsslam på ett säkert och cirkulärt sätt. Med tanke på den osäkra framtiden för användningen av Revaq-certifierat slam på åkermark och kraven på kretsloppslösningar har VA-organisationer, inklusive Roslagsvatten, utforskat innovativa tekniska lösningar för att förbättra sina slambehandlingssystem.

Published on