Tidplan

Här kan du läsa mer om reningsverkets tidsplan - etapp 1. Ett nytt reningsverk anpassat för 57 000 pe i Margretelund.

Utformning och projektering, trädfällning, etablering och förberedande markförstärkningsarbeten. 


Ytterligare etablering med bygg- och kontorsbodar, rivningsarbeten, markförstärkning, spontarbete, pålning och grundläggningsarbete. Markarbetena kommer innebära många lastbilstransporter och vissa moment kommer att bullra en hel del.

 Byggnationen påbörjas av den nya anläggningen.

Slambiokol produceras.

En färdig anläggning ska vara i drift.

En färdig anläggning med kontorsdel och miljöpark invigs.