Avloppsvattenrening med MBR-teknik

Det nya reningsverket i Margretelund byggs med en processlösning som kallas MBR. MBR står för MembranBioReaktor. MBR påminner mycket om den teknik som är dominerande i Sverige, aktivslam, men är mindre utrymmeskrävande och ger ett närmast partikelfritt vatten vilket förenklar möjligheten att nå en hög reningsgrad. Reningsverket i Margretelund kommer i sin helhet att omfatta mekanisk, biologisk och kemisk rening samt ultrafiltrering.

Published on

Så fungerar ett slamfritt reningsverk

När avloppsvattnet har genomgått de olika stegen i reningsprocessen, återstår ett viktigt moment: slambehandlingen. Slambehandling har flera syften, inklusive att stabilisera slammet och minska dess volym och vikt genom att minska innehållet av biologiskt material och avvattna det.

Published on